Euroopa tööohutuspassi koolitus

Euroopa tööohutuspassi koolitus

Koolituse läbinul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad ühisel ehitusobjektil (töömaal). Koolitus on eelkõige mõeldud Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujaile. Tööohutuskoolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Koolituse edukas läbimine on sageli Soome või mujale Põhjamaadesse ettevõttesse tööle kandideerimise eelduseks.

1 päev / 8 ak.h

71 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Euroopa tööohutuspassi koolitus

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Lektor: Ilmar Rammi

Kellaaeg: 9:00

Asukoht: Tartu

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige mõeldud Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujaile. Tööohutuskoolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Koolituse edukas läbimine on sageli Soome või mujale Põhjamaadesse ettevõttesse tööle kandideerimise eelduseks.

Õppetöö sisu iseloomustus

Koolitusel käsitlevad teemad:

  1. Tööohutusega seotud õigusaktid ja tööohutusorganisatsioonid
  2. Töökaitse vastutus
  3. Ühised töökohad
  4. Ehitusobjekti vastutavad isikud
  5. Hügieeninõuded töökohal
  6. Tõstetööde erinõuded
  7. Masinate ohutustehnika
  8. Muud ohutusega seotud küsimused

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75 % ulatuses , on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. a. Tallinna Pedagoogiline Instituut 1975. aastal füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehnilise mehhaanika õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011.a. ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolitatav teab töötamisel oma õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad ühisel ehitusobjektil (töömaal).

Registreeru koolitusele


?