test

Troppija koolitus (Eesti + rahvusvaheline tunnistus)

Koolituse eesmärk on anda troppija tööks vajalikud teadmised ja oskused.
Õpetusega taotletakse, et troppija mõistab, kasutab ja järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid ning ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi, märgistusi ja vastavalt eeskirjadele oskab neid praktikas kasutada.

1 päev / 8 tundi

113 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Troppija koolitus (Eesti + rahvusvaheline tunnistus)

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Lektor: Ilmar Rammi

Asukoht: Tartu, Aleksandri 8

Lisainfo: Eesti + rahvusvahelised load. Iseseisva töö osakaal puudub.

Kuupäevad: 14.12.2016

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet.

Õppetöö sisu üldiseloomustus

Koolitusel käsitlevad teemad:

 1. Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 2. Lastide haarde abivahendid
 3. Tõstetööde teostamine
 4. Töö – ja tööohutuse õigusaktid
 5. Ohutusmeetmed troppimistöödel.
 6. Praktiline töö (8 tundi)
  1. Troppide välise olukorra hindamine ja defektide analüüs – 2tundi
  2. Troppide kinnitamine detailidele ja märguannded kraana käitajale – 2 tundi
  3. Tõstetavate detailide virnastamine laoplatsile – 2 tundi
  4. Kahe enam troppija koostöö objektil – 1 tund
  5. Töö praktiline lõpetamine objektil – 1 tund
 7. Euroopa tööohutusseadusandlus

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75 % ulatuses , on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehn.meh.õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011 ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused:

Teab ja tunneb kraanade ehitust, troppide liigitust. Oskab prakeerida troppe ning kasutab neid vastavalt vajadusele. Omab praktikal praktilisi troppimise vilumusi ja oskusi.

Registreeru koolitusele
  Töötukassa registeerumine
  JahEi