Tuletöökaardi koolitus

Tuletöökaardi koolitus

Tuletöökaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

1 päev / 8 ak.h

71 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Tuletöökaardi koolitus

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised teenindus / tööstus

Lektor: Ilmar Rammi

Kellaaeg: 9:00

Asukoht: Tallinn

Kuupäevad: 16.10.2018
31.10.2018

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige mõeldud Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujale. Tuleohutuskoolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid seadusi ja kohustusi. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks.

Õppetöö sisu üldiseloomustus

Koolitusel käsitlevad teemad:

  1. Mis on tuletöö?
  2. Tuletöökohad
  3. Tuletöökeskonna ohud ja nende ennetamine
  4. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus
  5. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine
  6. Tegevus õnnetuse puhul
  7. Tuletööluba
  8. Praktika – kustutite kasutamine ja tule kustutamine

 

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75 % ulatuses , on õppijal  õigus saada pädevustunnistus.

 

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

 

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehn.meh.õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011 ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

 

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolituse läbinud isik teab, mis on tuletöö, tunneb kustutamisseadmeid ja oskab praktikas tulekahju korral abi kutsuda ning kustutusvahendeid ohutult kasutada.

Registreeru koolitusele


?