Troppija ja sildkraanakäitaja (üle ja alla 5 tonni) koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

Troppija ja sildkraanakäitaja (üle ja alla 5 tonni) koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, mille tõstejõud on üle 5 tonni.

2 päeva / 16 ak.h + 80 tundi praktika ettevõttes

164 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Troppija ja sildkraanakäitaja (üle ja alla 5 tonni) koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Lektor: Ilmar Rammi

Kellaaeg: 09:00

Asukoht: Tallinn

Kuupäevad: 15.10 - 16.10.2018

Sihtgrupp

Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal, mille tõstejõud on üle 5 tonni.

Eesmärk

Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitajale  kraanade töö korraldamisega tõste-, ehitus- ja montaažitöödel.

Koolitusega taotletakse, et tööjuht mõistab, kasutab ja järgib alati ohutusnõudeid, mis kaasnevad objektil kraanade töö korraldamisega tõste-, ehitus- ja montaazitöödel (elektriliinide ohtlikus töö piirkonnas). Samuti taotletakse koolitusega, et tööjuht teab ning mõistab troppide kasutamise juhendeid ning ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi, märgistusi ning kasutab alati töö tegemisel isikukaitsevahendeid.

Õppetöö sisu üldiseloomustus

Koolitusel käsitlevad teemad

 1. Kraanade ehitus
 2. Alusteede ehitus
 3. Alusteede kasutusnõuded
 4. Lastide haarde abivahendid/tropid- tross, kett ja rihm
 5. Kraanaga tööde teostamise kord
 6. Juhendamised
 7. Juhendid
 8. Ohutusmeetmed
 9. Töö – ja ohutusõigusaktid (MASINA OHUTUSE SEADUS)
 10. Keskkonnahoid
 11. Esmaabi
 12. Tegutsemine tulekahju korral
 13. Euroopa tööohtusseadusandlus

Praktika ettevõttes: Sildkraanaga

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv suuline eksam Inspecta OÜ esindaja juuresolekul. Kui suulise eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Eksami eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehn.meh.õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011 ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolitatav tunneb tööohutusnõudeid, mis esitatakse kraanaga töötamisel tõste-, ehitus- ja montaažitöödel. Koolituse läbinud isik oskab nimetada nõudeid lastide haarde abivahenditele, kirjeldab tööprotsessi, teab väljapraakimise põhjuseid. Oskab kraanadega töötada ja  koostööd teha troppijatega, tunneb ja teab signaalide tähendusi, olla järelvaatajaks, oskab troppijale tööülesannet  mõistetaval viisil anda ja täita juhendeid. Tunneb nõudeid kraanadega töötamisel elektriliinide lähedal ja elektrialajaamade juures. Tunneb kutsehaiguse vorme kutsealas ning teab vastavaid õigusaktide norme.

Registreeru koolitusele


?