Tõstukijuhi koolitus 2-päevane (Eesti load) koos praktikaga

Tõstukijuhi koolitus 2-päevane (Eesti load) koos praktikaga

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale teadmisi tööks tõstukiga.
Tõstukijuhid võivad töötada objektide sisetranspordi vahendil (laadur, virnastaja, käsikahvel-, korv- ja teleskooptõstuk).

2 päeva / 16 ak.h

135 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Tõstukijuhi koolitus 2-päevane (Eesti load) koos praktikaga

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Lektor: Ilmar Rammi

Kellaaeg: 10:00

Asukoht: Tallinn

Kuupäevad: 30.08 - 31.08.2018
17.09 - 18.09.2018
25.10 - 26.10.2018

Sihtgrupp

Koolitus on vajalik laotöölistele ja ehitajatele, kes kasutavad objektil tõsteseadmeid.

Õppetöö sisu üldiseloomustus

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale teadmisi tööks tõstukiga. Tõstuki all mõistetakse oma jõuallika abil vabalt liikuvat lähisiirdamisseadet, mis on mõeldud koormate vedamiseks, lükkamiseks, tõstmiseks või virnastamiseks.
Tõstukijuhid võivad töötada objektide sisetranspordi vahendil (laadur, virnastaja, käsikahvel-, korv- ja teleskooptõstuk).
Õpetusega taotletakse, et tõstukijuht mõistab, kasutab ja järgib alati ohutusnõudeid. Tõstukitega (laadur, virnastaja, käsikahveltõstuk, korvtõstuk ja teleskooptõstuk) töötamisel pöörab tähelepanu töödele elektriliinide all ja juures, jälgib ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi, märgistusi ja kasutab isikukaitsevahendeid alati töö tegemisel.

Koolitusel käsitlevad teemad:

 1. Tõstukite tüübid ja ehitus
  * sisepõlemismootoriga
  * elektrilised
  * inimjõul töötavad
 2. Tõstukite tehnilised parameetrid
 3. Tõstukite tehniline teenindamine
 4. Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 5. Liikluseeskiri
  * siseterritooriumil
  * välisterritooriumil
 6. Tropid ja kinnitused
 7. Praktiline väljaõpe tõstukil 8 tundi, mis hõlmab:

*tõstuki tundmaõppimine

*raskuste tõstmine riiulitele, autole

*virnastamine

*töö kaldteel

 

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75 % ulatuses , on õppijal  õigus saada pädevustunnistus.

 

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

 

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehn.meh.õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011 ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

 

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolituse läbinud isik tunneb tõstukite ehitust, tehnilisi parameetreid ja oskab vältida rikkeid ning nendest teavitada otsesele ülemusele. Teab laadimise ja teeninduse nõudeid, oskab tõstukiga laadida ja arvestada ohutusnõuetega. Omandab praktikas sõitmise ja tõstmise vilumused.

Registreeru koolitusele


?