Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti load)

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti load)

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

2 päeva / 16 ak.h

115 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti load)

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Lektor: Ilmar Rammi

Kellaaeg: 10:00

Asukoht: Tallinn

Kuupäevad: 27.09 - 28.09.2018
29.10 - 30.10.2018

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust. Koolituse läbinud tellingupaigaldajad oskavad paigaldada ja demonteerida ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonda reguleerivates EV seaduseaktides sätestatud nõuetele.

Õpetusega taotletakse, et tellingupaigaldaja mõistab, kasutab ja järgib alati ohutusnõudeid, (Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” RT I 2000, 4, 30) oskab paigaldada ja demonteerida ehitustellinguid ohutult, lähtub tellingute paigaldamise ja kasutamise juhenditest, teab ning järgib ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi, märgistusi ja töö ajal kasutamist.

Õppetöö sisu üldiseloomustus

Koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Tellingute klassifikatsioon
 2. Tellingute paigaldamise plaan
 3. Ohutusmeetmed tellingute paigaldamisel
 4. Tellingutel kasutatavad kaitsemeetmed
 5. Tellingute paigaldamise praktikum (tellingute praktiline monteerimine ja demonteerimine, 8 tundi)
 6. Tellingu detailide otsimine vastavalt eskiisjoonisele – 1tund
 7. Aluspinna ettevalmistamine – 1 tund
 8. Tellingu alumise osa montaaž – 1,5 tundi
 9. Tellingute kõrgustesse montaaž – 2 tundi
 10. Käsitelfri kasutamine – 0,5 tundi
 11. Paigaldatud tellingu analüüs – 0,5 tundi
 12. Tellingu demontaaz ja detailide õige virnastamine alusele – 1,5 tundi

 

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75 % ulatuses , on õppijal  õigus saada pädevustunnistus.

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehn.meh.õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011 ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolituse läbinud isik teab tellingute klassifikatsiooni, tellingu detaile ja paigaldamise ohutust. Oskab  plaani järgi praktikas tellinguid paigaldada ja teha demontaaži. Praktika läbimisel on koolitatav tunnetanud kõrgustes tööd ja omandanud isikukaitsevahenditega töötamise harjumisi.

Registreeru koolitusele


?