Soome tööohutuskaardi (TTK) ehk “rohelise kaardi” koolitus

Soome tööohutuskaardi (TTK) ehk “rohelise kaardi” koolitus

Tööohutuskaardi koolitusel (roheline kaart) käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte.

1 päev / 8 ak.h

71 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Soome tööohutuskaardi (TTK) ehk “rohelise kaardi” koolitus

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised teenindus/tööstus

Lektor: Ilmar Rammi

Kellaaeg: 9:00

Asukoht: Tartu

Kuupäevad: 23.09.2018
30.09.2018
07.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige mõeldud Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujaile. Tööohutuskoolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid seadusi ja kohustusi. Antud koolituse edukas läbimine on sageli eelduseks Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel.

Õppetöö sisu üldiseloomustus (kooskõlastatud Soome TTK poolt)

Koolitusel käsitlevad teemad:

  1. Ühine tööpaik: ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja, renditöö, riskianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid
  2. Ühine ohutus: põhimõte null ohutusest, majanduslikud mõjud, riskijuhtimine, koormatustegurid.
  3. Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu
  4. Turvaline tööpäev: töövahendite ja masinate, seadmete kasutamine, tõstetööd, töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.
  5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht

 

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75 % ulatuses , on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

 

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

 

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. a. Tallinna Pedagoogiline Instituut 1975. aastal füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehnilise mehhaanika õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011.a. ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

 

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolitatav teab Soomes töötamisel oma õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad ühisel ehitusobjektil (töömaal).

Registreeru koolitusele


?