Liikurhüdrotõstukijuhi (üle ja alla 7 tonni) koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

Liikurhüdrotõstukijuhi (üle ja alla 7 tonni) koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

Koolitus on vajalik liikurliikurhüdro- ja teleskooptõstukijuhile, kes töötab liikurliikurhüdro- või teleskooptõstukil, mille tõstejõud on alla või üle 5-tonni.

2 päeva / 16 ak.h

169 €

LISANDUB KM!

Koolitusest täpsemalt:

Koolituse nimi: Liikurhüdrotõstukijuhi (üle ja alla 7 tonni) koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

Õppevaldkond: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Asukoht: Tallinn

Sihtgrupp

Koolitus on vajalik liikurliikurhüdro- ja teleskooptõstukijuhile, kes töötab liikurliikurhüdro- või teleskooptõstukil, mille tõstejõud on alla või üle 5-tonni.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad liikurhüdro- ja teleskooptõstukijuhi töö korraldamisega tõste-, ehitus- ja montaažitöödel.

Õpetusega taotletakse, et liikurliikurhüdro- ja teleskooptõstukijuht mõistab, kasutab ja järgib alati ohutusnõudeid, liikurliikurhüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise juhendeid ning ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi, märgistusi ja alati lähtub alati tööd tehes nõetest.

Õppetöö sisu üldiseloomustus

Koolitusel käsitlevad teemad:

 1. Liikurüdro- ja teleskooptõstuki ehitus
 2. Nende erinevus
 3. Kasutusalad
 4. Kasutusnõuded ja hooldamine
 5. Tõstekorvid
 6. Tropid, tõstegreiferid, konksud
 7. Tööde korraldamine ja teostamine tõstmisel
 8. Isikukaitsevahendid
 9. Ohutusmeetmed
 10. Elektri – ja tuleohutusmeetmed
 11. Töötervishoiu, tööohutuse õigusaktid
 12. Keskkonnahoid
 13. Esmaabi
 14. Praktiline töö:
  1. Tõstuki juhtnuppudega tutvumine – 1 tund
  2. Aluspinna ettevalmistamine – 1 tund
  3. Masina paigaldamine – lähtudes etteantud töö operatsioonidest (elektriliinide jälgimine) – 1,5 tundi
  4. Töö teostamine üksi –troppimine ,tõstmine ja virnastamine – 1,5 tundi
  5. Töö teostamine tropija abil – nende koostöö – 1 tund
  6. Masina demontaaz ehk kokkupanek – 1 tund
  7. Analüüs -1 tund
 15. Euroopa tööohutusseadusandlus

Hindamismeetodid

Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75 % ulatuses , on õppijal  õigus saada pädevustunnistus. Iseseisva töö osakaal puudub. Suuline eksam Inspecta OÜ-ga.

Õppemateriaalse baasi ja õppevahendite kirjeldus

Rammi Koolitus OÜ-l on kaasaegne õppeklass koos vajaliku sisustuse ja õppetehnikaga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevustunnistus ja plastikkaart.

Koolitaja kvalifikatsioon

Lektor Ilmar Rammi: Tartu Kutsehariduskeskuse ehitus- ja puiduosakonna vanemõpetaja 2000-2013, täiskasvanute koolituse lektor alates 2000. Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, astronoomia ja tehn.meh.õpetaja. Sildkraana käitaja pädevustunnistus 2011 ja Soome tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitaja alates 25.05.2012, Suo-Tu volitatud tööohutuse, tellingupaigaldaja, tõstukijuhi, troppija, sildkraana käitaja, liikurhüdrotõstukijuhi koolitaja alates 25.02.2012. OY Bonum Safety AB Baltimaade koordinaator, omab Sou-Tu pädevust alates 28.06.2014. Tuletööde koolituse koolitaja 24.09.2014.

Õppekava läbimisel omandatud teadmised ja oskused

Koolitatav tunneb tööohutusnõudeid, mis esitatkse liikuliikurhüdro- ja teleskooptõstukitele töötamisel tõste-, ehitus- ja montaazitöödel. Oskab nimetada nõudeid lastide haarde abivahenditele, kirjeldab tööprotsessi, teab väljapraakimise põhjuseid. Oskab liikurhüdro- ja teleskooptõstukitega töötada ja  koostööd teha troppijatega, tunneb ja teab käemärkide tähendusi, olla järelvaatajaks, oskab troppijale tööülesannet mõistetaval viisil anda ja täita juhendeid. Tunneb nõudeid liikurhüdro- ja teleskooptõstukitega töötamisel elektriliinide lähedal ja elektrialajaamade juures. Tunneb kutsehaiguse vorme kutsealas ning teab vastavaid õigusaktide norme. Praktikas omab juhtimise algteadmised ja juhtimise kogemused, oskab praktikas paigaldada tõstukit ja juhtida.

Registreeru koolitusele


?